DỊCH VỤ

Cho thuê lao động

Cho thuê lao động kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa công trình, nhà máy trong lĩnh vực chế biến dầu khí.

Dịch vụ công nghệ cao

Dịch vụ phun nước áp lực cao, với nhiều mức áp suất khác nhau.

Dịch vụ hỗ trợ

– Dịch vụ giàn giáo BS 1139.
– Dịch vụ bảo ôn.
– Dịch vụ sơn. 

Dịch vụ bảo trì

– Bảo dưỡng, đại tu thiết bị quay.
– Bảo dưỡng thiết bị tĩnh, van.
– Bảo dưỡng điện và C&I.

Gia công, lắp đặt và EPC

– Gia công, lắp đặt kết cấu. 
– Gia công, lắp đặt API. 
– Gia công, lắp đặt bồn chịu áp.
– Lắp đặt đường ống vào nhà máy. 
– Lắp đặt đường ống tại công trường. 

Quản lý tài sản và tư vấn

Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Cung cấp vật tư thiết bị

– Cung cấp các loại máy nén. 
– Cung cấp các máy bơm.

Dịch vụ NDT

Kiểm tra không phá hủy, phát hiện kịp thời các sai sót trong vật liệu, chi tiết và các kết cấu.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ