Dự án

THỰC HIỆN DỰ ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT, MUA SẮM, GIA CÔNG, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH THỬ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHUA TẠI NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Thực hiện dự án thiết kế kỹ thuật, mua sắm, gia công, chế tạo, lắp đặt và vận hàng thử đường ống nước chua tại

THỰC HIỆN DỰ ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT, MUA SẮM, GIA CÔNG, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH THỬ ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CHUA TẠI NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN Chi tiết »

CUNG CẤP DICH VỤ VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG CHÙM BẰNG TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO VỚI ĐẦU PHUN DẠNG XOAY TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

Cung cấp dịch vụ vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm bằng tia nước áp lực cao với đầu phun dạng xoay

CUNG CẤP DICH VỤ VỆ SINH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG CHÙM BẰNG TIA NƯỚC ÁP LỰC CAO VỚI ĐẦU PHUN DẠNG XOAY TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ Chi tiết »

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ