CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY PMS

Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Nhằm tiếp tục phát huy quyền dân chủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Người lao động, ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) tổ chức đối thoại thường niên với sự tham gia của các thành phần: Đại diện NSDLĐ có ông Đỗ Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty, ông Cao Văn Vẫn – Phó Giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng; Đại diện NLĐ có ông Phan Đình Hậu – Chủ tịch Công đoàn, tập thể Ban chấp hành Công đoàn và các thành viên trong Tổ đối thoại.

Đ/c Đỗ Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty, Đại diện NSDLD giải đáp các kiến nghị đề xuất của người lao động

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề: Công tác an toàn vệ sinh lao động, phương tiện bảo hộ lao động; công tác về tiền lương, tiền thưởng; chế độ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chế độ nâng bậc lương; đầu tư thiết bị máy móc, chế độ cho các nhân sự tham gia dự án ngoài tỉnh…Trong đó nhấn mạnh việc nâng cao các chính sách, thu nhập cho người lao động.

Các đại biểu tham dự Chương trình đối thoại

Đại diện các phòng/ban chức năng đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị tại buổi đối thoại. Trao đổi tại Chương trình, Giám đốc Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh “Tất cả ý kiến, kiến nghị đề xuất của tập thể người lao động và người lao động đối với lãnh đạo Công ty đều phải được phản hồi từ các bộ phận chuyên môn. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các kiến nghị nêu ra đều được ghi nhận và sẽ có lộ trình thực hiện điều chỉnh, thay đổi rõ ràng và truyền tải thông tin đến Người lao động”.
Ông Phan Đình Hậu – Chủ tịch Công đoàn bày tỏ sự đồng tình với những ý kiến và băn khoăn của người lao động. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cam kết sẽ phát huy và chủ động hơn nữa trong vai trò cầu nối giữa NLĐ với NSDLĐ; tiếp tục cập nhật và tuyên truyền sâu rộng mục tiêu phát triển Công ty đến toàn thể NLĐ, để đôi bên cùng thực hiện đúng và tăng cao hiệu suất công việc nhằm nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và chế độ đãi ngộ cho Người lao động.

Đ/c Phan Đình Hậu, Chủ tịch Công đoàn phát biểu

Trong chương trình đối thoại, Ban Giám đốc công ty kết hợp thực hiện phần trao giấy khen của Công ty PMS đến các cá nhân và tập thể thành tích trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023; cũng như khen thưởng cho các tập thể NLĐ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao trước thời hạn nhằm ghi nhận sự đóng góp, cổ vũ và khích lệ tinh thần làm việc đến NLĐ.

Ban Giám đốc trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

Sau hơn hai giờ đối thoại, hai bên đã thống nhất cao về các nội dung đã thảo luận. Thống nhất trong thời gian đến sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc đạt hiệu quả cao hơn.  Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa NLĐ với NSDLĐ, tiếp tục cập nhật và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể NLĐ các vấn đề pháp luật liên quan đến NLĐ, giúp cho NLĐ nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển và đặc biệt là tạo công ăn việc làm, thu nhập cho Người lao động ngày càng tăng cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ