CÔNG TY PMS NHẬN KHEN THƯỞNG VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP TRONG QUÁ TRÌNH BDTT LẦN 5 – NMLD DUNG QUẤT.

Chiều ngày 31/05/2024, tại TP Quảng Ngãi, Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức buổi lễ khen thưởng cho các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình BDTT lần 5 – NMLD Dung Quất.
Tại buổi lễ, Công ty PMS đã được Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn tuyên dương, khen thưởng cho Công ty PMS với những thành tích đóng góp  vào thành công của Công ty BSR trong TA 5 thông qua QĐ số 1695/QĐ-BSR.
Tại TA 5, số lượng nhân sự của Công ty PMS tham gia trên công trường gần 600 trong người, nằm trong top 3 các nhà thầu có số lượng nhân sự nhiều nhất tham gia TA 5, đảm nhận khối lượng lớn công việc thực hiện các gói 1,2,4,5 của TA 5 – NMLD Dung Quất

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ