VỆ SINH ỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT BẰNG NƯỚC ÁP LỰC CAO TẠI CÔNG TY CP PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ