CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÀN GIÁO TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT TRONG ĐỢT BẢO DƯỠNG TỔNG THỂ LẦN 4

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ