ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY PMS NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 06/01/2020 của Đảng ủy Tổng Công ty PVMR về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ Tổng Công ty PVMR nhiệm kỳ 2020-2025;
Căn cứ hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18 tháng 10 năm 2019  của Ban Tổ chức TW về việc hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 20/03/2020 tai trụ sở Công ty PMS,  Chi bộ Công ty PMS tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm mục đích đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kì 2017-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kì 2020-2022 và bầu ra cấp ủy Chi bộ.
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020–2022;  báo cáo kiểm điểm cấp chi ủy,tổng hợp thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy  nhiệm kỳ 2017-2020

 • Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua đã tập trung giải quyết được những vấn đề rất quan trọng như: Lãnh đạo tốt việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật không ngừng được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững.
 • Công tác xây dựng Đảng có những bước phát triển mới. Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đã đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy đã tập trung hơn và mang lại những kết quả rõ nét. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ có những chuyển biến tích cực.
 • Đạt được những thành quả trên là do sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty, chi uỷ Chi bộ PMS và sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo Công ty. Những thành quả này đã tạo ra một bước phát triển mới hết sức quan trọng, làm nền tảng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo của Công ty.
 • Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022:
 •   Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực chuyên môn đảm bảo cung cấp dịch vụ đạt chất lượng, đúng tiến độ và đảm bảo tuyệt đối an toàn 100% cho người lao động;
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong công tác quản lý và thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa. Củng cố tổ chức và hoạt động của chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ đến, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tập thể Chi bộ đoàn kết, kỷ cương và trong sạch, vững mạnh
 • Tại Đại hội các đảng viên trong Chi bộ đã  bầu ra  Chi ủy Chi bộ PMS  nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí : Nguyễn Hồng Liên ( Giám đốc Công ty), Nguyễn Đăng Quyến ( Trưởng phòng KHĐT), Phan Văn Cẩn ( Phó Phòng DVBD)
 • Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 : Đồng chí Nguyễn Hồng Liên – Bí thư Chi bộ ( thứ 2 từ trái), Đồng chí Nguyễn Đăng Quyến – Phó bí thư Chi bộ
 • Tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Hồng Liên được bầu làm bí thư  Chi bộ ,đồng chí Nguyễn Đăng Quyến được bầu làm Phó bí thư chi bộ PMS nhiệm kỳ 2020-2022
  Thay mặt cho chi ủy khóa mới, Bí thư Nguyễn Hồng Liên đã phát biểu hứa với toàn Chi bộ: chi ủy khóa mới sẽ nỗ lực hết mình để lãnh đạo Chi bộ PMS  thực hiện thành công Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ