LÀM SẠCH VÀ SƠN KẾT CẤU, ỐNG CHO KHÁCH HÀNG DOOSAN VINA

Làm sạch và sơn kết cấu, ống cho khách hàng Doosan Vina

PMS đang triển khai dịch vụ làm sạch và sơn kết cấu thép và ống cho khách hàng DOOSAN VINA năm 2020 với khối lượng:
– khối lượng làm sạch : 4.000 – 5.500 m²/tháng
– Khối lượng sơn : 8.000 – 11.000 m²/tháng

sau khi đã hoàn thành các HĐ năm 2019 với khối lượng:

Khối lượng thi công theo HĐ sơn kết cấu thép cho DOOSAN VINA 2019 (1-10-2019 đến 01-3-2020)

– khối lượng sơn lớp 1, 2,3 với tổng diện tích : 22.000 m²
– khối lượng làm sạch bề mặt (SA 2.5) diện tích : 9.300 m²

Khối lượng thi công theo HĐ ống cho DOOSAN VINA 2019 (1-10-2019 đến 31-3-2020)
– khối lượng sơn lớp 1, 2,3 với tổng diện tích : 4.000 m²
– khối lượng làm sạch bề mặt (SA 2.5) diện tích : 1.900 m²

Một số hình ảnh Dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ