HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 14/12/2023, Chi bộ Công ty Cổ phần Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Kiểm điểm, phân loại Đảng viên, Tổ chức đảng và Tập thể lãnh đạo quản lý năm 2023
Tham dự hội nghị có:

  • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hiền – UV BTV Đảng bộ Tổng công ty PVMR
  • Đ/c Vương Quốc Tuấn – UV BCH Đảng bộ Tổng công ty PVMR
  • Đ/c Đỗ Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty
  • Và toàn thể 13 Đảng viên trong Chi bộ

Tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Hồng Liên – Bí thư Chi bộ đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty PVMR, Chi bộ Công ty PMS đã lãnh đạo đảng viên và người lao động của Công ty nêu cao ý thức gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đảng ủy cấp trên và chương trình công tác năm 2023 của tập thể PMS.
Chi bộ cũng chú trọng công tác lãnh đạo các đoàn thể trong Công ty, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tạo điều kiện để các đoàn viên thanh niên của chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Công đoàn ngành Dầu khí tổ chức. Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên duy trì các biện pháp để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên;

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Chi bộ Công ty PMS, người đứng đầu tập thể lãnh đạo Công ty tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đạt các mục tiêu SXKD; tiếp tục đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ, tăng cường và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt theo các chuyên đề hàng tháng, giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra; tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của công tác đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng và hiệu quả,…

  • Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào Bản báo cáo và Kế hoạch năm 2024. Tổ chức triển khai công tác kiểm điểm, phân loại Đảng viên, Tổ chức đảng và Tập thể lãnh đạo quản lý năm 2023. Phát huy những ưu điểm, sáng kiến hay, các mặt đã đạt được . Đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, cũng như đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Toàn thể Đảng viên luôn nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ Đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề cao danh dự, lòng tự trọng, xây dựng lối sống lành mạnh, luôn ”tự soi” ”tự sửa”

Hội nghị cũng đã nghe phát biểu chỉ đạo của các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành của Đảng bộ Tổng Công ty PVMR, hội nghị cũng đã nghe ý kiến đóng góp của đồng chí Đỗ Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty. Chi bộ ghi nhận những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của hội nghị và sẽ tập trung phát huy những mặt mạnh, những lợi thế của PMS, tập trung tháo gỡ, khắc phục khó khăn, chỉ rõ phương hướng thực hiện mục tiêu năm 2024.
Kết luận buổi Tổng kết đồng chí Nguyễn Hồng Liên – Bí thư Chi bộ – đã khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác SXKD năm 2023 nhưng tập thể Lãnh đạo, Đảng viên, người lao động PMS đã tích cực nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, các mặt công tác khác đều thực hiện tốt, Chi bộ, tập thể lãnh đạo PMS tiếp tục phát huy các lợi thế, tận dụng thời cơ để hoàn thành mục tiêu năm 2024, đưa PMS phát triển bềnh vững trong những năm tiếp theo
.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ