HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 14/01/2022 được sự chấp thuận của Tổng Công ty PVMR, Công ty cổ phần Bảo dưỡng và sửa chữa Công trình Dầu Khí (PMS) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2022

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PMS, ông Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc Công ty PMS, cùng đại diện thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Chi Bộ, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Quý vị đại biểu và cùng các nhân viên là đại diện cho hơn 300 cán bộ công nhân viên Công ty.

Đoàn Chủ Tịch: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty PMS, Ông Nguyễn Hồng Liên – Giám đốc Công ty PMS, ông Phan Đình Hậu – Chủ tịch Công đoàn Công ty PMS

Báo cáo tổng kết công tác Đảng Đồng chí Nguyễn Hồng Liên – Bí thư chi bộ nhấn mạnh với sự quyết tâm và nổ lực không ngừng của Chi bộ PMS đã :

– Thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị, các tổ chức Công đoàn – Đoàn thanh niên vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua đã tập trung giải quyết được những vấn đề rất quan trọng như: Lãnh đạo tốt việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật không ngừng được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững

Đồng chí Nguyễn Hồng Liên – bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty PMS báo cáo tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Về Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty PMS:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tổng Công ty PVMR/HĐQT của PMS phê duyệt, với sự quyết tâm cao của toàn bộ Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty,  kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện trong năm 2021 như sau: Doanh thu ước thực hiện: 180,02 tỷ đồng, đạt 100,00% so với kế hoạch năm 2021, Lợi nhuận sau thuế ước đạt: 3,00 tỷ đồng, Nộp NSNN ước thực hiện: 6,07 tỷ đồng, tiếp tục nâng cao công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và công tác an sinh xã hội.

Cũng trong Hội nghị ông Phan Đình Hậu – Chủ tịch công đoàn Công ty đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Theo báo cáo năm 2021 tại Công ty PMS đã triển khai và thực hiện tốt Quy chế DCCS, các chế độ chính sách cho người lao động đầy đủ theo các Điều khoản của TULDTT và quy định của pháp luật .

Ông Phan Đình Hậu – Chủ Tịch Công Đoàn báo cáo tại hội Nghị

Phát huy những thành tích đạt được, tại Hội nghị này Ban Giám đốc Cùng BCHCĐ Công ty kêu gọi tập thể người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động hăng say, sáng tạo, đoàn kết một lòng tổ chức thực hiện thắng lợi vượt qua mức chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, vì sự phát triển ổn định bền vững của Công ty PMS

Ông Nguyễn Hông Liên- Giám đốc Công ty PMS đại diện người sử dụng lao động và ông Phan Đình Hậu – Chủ tịch BCH Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ