LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Công ty PMS đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Thanh Sơn trao Quyết định bổ nhiệm ông Cao Văn Vẫn – Kỹ sư cơ khí –  Trưởng phòng kỹ thuật chất lượng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PMS

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị chúc mừng cán bộ mới được bổ nhiệm và kỳ vọng trên cương vị Phó Giám đốc Công ty Đồng chí Cao Văn Vẫn sẽ phát huy hơn nữa  năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao góp phần đưa Công ty PMS phát triển hơn nữa trong mọi lĩnh vực.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ