CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ THI CÔNG LỖ QUAN TRẮC VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC CHO BSR

Cung cấp vật tư và thực hiện dịch vụ thi công lỗ quan trắc và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục cho BSR trong đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần 4
Khoan, lắp đặt đầu chờ cho thiết bị quan trắc khí thải tự dộng, liên tục ống khói U15 (SK1501)
Thi công khoan các lỗ (nozzles): lỗ quan trắc định kỳ, lỗ quan trắc khí thải tự động, liên tục; Cung cấp vật tư và lắp đặt đầu chờ và bích mù (blind flange) cho các lỗ nozzles, Chi tiết như sau:
+ Lỗ quan trắc định kỳ (N2A/N2B) đường kính 4″, 150#RF, cao độ EL+133645
+ Lỗ lấy mẫu (Nl) đường kính 2″, 300#RF, cao độ EL+133645
+ Lỗ lắp đặt thiết bị do lưu lượng (N3) đường kính 4″, 150#RF, cao độ EL+134545
+ Lỗ lắp đặt thiết bị đo bụi (N4A/N4B) đường kính 4″, 150#RF, cao độ EL+134145
+ Hoàn thiện refractory cho các vị trí lỗ khoan và bích mù.
+ Cung cấp vật tư và lắp đặt máng cáp (cable tray) cho cáp nguồn, cáp tín hiệu và đường ống dẫn khí (bao gồm dây tiếp địa)
+ Cung cấp vật tư và thi công bổ sung sàn thao tác – Full platform tại EL+132920Khoan, lắp đặt đầu chờ cho thiết bị quan trắc khí thải tự dộng, liên tục ống khói U25 (SK2501)
Thi công khoan các lỗ (nozzles): lỗ quan trắc định kỳ, lỗ quan trắc khí thải tự động, liên tục; Cung cấp vật tư, lắp đặt đầu chờ và bích mù (blind flange) cho các lỗ nozzles, chi tiết như sau::
+ Lỗ quan trắc định kỳ (K4) đường kính 4″, 150#RF, cao độ EL+128800+ Lỗ lắp đặt thiết bị do lưu lượng (N5A/N5B) đường kính 4″, 150#RF, cao độ EL+129500
+ Lỗ lắp đặt thiết bị đo bụi (N4A/N4B) đường kính 4″, 150#RF, cao độ EL+128800
+ Hoàn thiện refractory cho các vị trí lỗ khoan và bích mù.
+ Cung cấp vật tư và lắp đặt bổ sung máng cáp (cable tray) cho cáp nguồn, cáp tín hiệu và đường ống dẫn khí (bao gồm dây tiếp địa)
+ Cung cấp vật tư và thi công bổ sung sàn thao tác – Full platform tại EL+128000Một số hình ảnh thi công dự án:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ