GIA CÔNG, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH ĐƯỜNG ỐNG VENTILATION TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ